×Close
Děkujeme za váš zájem o rektifikační terče BUZON.

V tuto chvíli probíhá úprava webových stránek, aby byly sladěné s ostatními webovými stránkami dalších zástupců firmy Buzon v Evropě i ve světě.

Informace a kontakt na BUZON CZ, s.r.o., výhradního distributora terčů Buzon pro ČR a SR, do té doby najdete zde.

Děkujeme za pochopení.

Tým BUZON CZ, s.r.o.

Call us
TOP

Závazek ke kvalitě a životnímu prostředí

Pro naše zákazníky

Závazek ke kvalitě a životnímu prostředí

Buzon má certifikaci ISO 9001:2015 od roku 2017 a ISO 14001:2015 od roku 2019.

Tyto certifikace dávají zákazníkům jistotu, že jejich spokojenost a neustálé zlepšování kvality našich služeb jsou naší prioritou.

Politika jakosti a životního prostředí společnosti.

Všichni zaměstnanci včetně vedení společnosti BUZON jsou odhodláni udělat vše, co je v jejich silách, aby svým zákazníkům dodávali co nejlepší služby, a dodržovali přitom hodnoty jakými jsou důvěra, týmová spolupráce a etika. 

• Kvalita: Věnujeme zvláštní pozornost kvalitě našich služeb, našich produktů a vztahu, který máme s každým z našich zákazníků, ale také s našimi dodavateli.
• Důvěra: Historie společnosti Buzon je založena na důvěře vložené do našich partnerů a zaměstnanců prostřednictvím volnosti, kterou pro realizaci každého projektu od nás mají.
• Týmový duch: Náš rodinný podnik podporuje týmového ducha a spolupráci. Díky této spolupráci a trvalé podpoře každého z našich zaměstnanců se nám neustále daří čelit novým výzvám.
• Etika: Etika je pro společnost Buzon vysokou prioritou. Dbáme na to, aby byla každá osoba respektována a aby byl zohledněn její názor. Kromě toho máme na paměti svůj společenský závazek. Záleží nám na tom, aby realizace každého projektu probíhala s ohledem na životní prostředí.

Náš závazek se konkrétně odráží v odvádění kvalitní práce, abychom zajistili trvalou spokojenost zákazníků, zaměstnanců a akcionářů, a přitom současně zmenšovali dopad na životní prostředí.

V této souvislosti se společnost Buzon Pedestal International zavazuje: 
• zajistit nezbytné zdroje pro dosažení a neustálé zlepšování systému řízení jakosti a životního prostředí; 
• integrovat ochranu a zachování životního prostředí do každodenního řízení svých činností s cílem neustálého zlepšování; 
• dodržovat právní předpisy v oblasti životního prostředí a splňovat další požadavky vztahující se na její činnost; 
•minimalizovat dopady své činnosti na životní prostředí.

Pro naplnění tohoto poslání společnost Buzon Pedestal International směřuje svou činnost k:
• racionálnímu využívání energie a přírodních zdrojů;
• snížení produkce odpadu a zlepšení organizace jeho třídění;
• zavedení udržitelné nákupní politiky;
• prevenci znečištění a dalších environmentálních rizik;
• vyrovnání uhlíkové stopy.

Náš certifikát  ISO 9001:2015.
Notre certificat ISO 14001: 2015.